14 lutego 2018

Oczepiny

Gdy zegar wybije północ, zespół weselny oznajmia gościom, że nadszedł czas oczepin.

Nazwa „oczepiny” wywodzi się ze staropolskiego obrzędu, podczas którego o północy w trakcie wesela pannie młodej po obcięciu zapuszczanego do tego czasu warkocza, nakładano na głowę małżeński czepiec.

Obecnie część oczepinowa składa się z kilku etapów.

Najpierw następuje zdjęcie welonu i muchy (musznika) przez Parę Młodą (co starają się skutecznie utrudnić świadkowie). Następnie panie „stanu wolnego” otaczają pannę młodą kółkiem a ona rzuca za siebie welon; tak samo postępuje pan młody z muszką (musznikiem) w otoczeniu kawalerów.

Szczęśliwcy, którzy złapią atrybuty weselne mają szansę na porzucenie stanu wolnego w najbliższym czasie, a ich obowiązkiem jest zatańczenie oczepinowej poleczki.